Steve Marquardt na swoim blogu theologymeetslife.com przedstawił powody, dlaczego nie grzeszyć. Oto one:

1) Bo mały grzech prowadzi za sobą więcej grzechów
2) Bo Boże karcenie zawsze dosięga każdego grzechu
3) Bo czas spędzony w grzechu jest zawsze stracony
4) Bo mój grzech nigdy nie zadawala, ale zawsze smuci Boga, który mnie kocha
5) Bo miejsca mojego grzechu są większym obciążeniem na moich duchowych liderach
6) Bo z czasem mój grzech zawsze przyniesie ociężałość do mojego serca
7) Bo robię coś, czego nie muszę robić
8) Bo mój grzech zawsze czyni mnie mniejszym niż mógłbym być
9) Bo inni, wliczając moją rodzinę, doświadczają konsekwencji mojego grzechu
10) Bo mój grzech zasmuca pobożnego
11) Bo mój grzech cieszy wrogów Boga
12) Bo grzech oszukuje mnie w przekonaniu, że zyskałem, kiedy w rzeczywistości straciłem
13) Bo grzech może odciąć mnie od kwalifikowania się na duchowego lidera
14) Bo rzekome korzyści mojego grzechu nigdy nie przewyższą konsekwencji nieposłuszeństwa
15) Bo poczucie skruchy z powodu grzechu jest bardzo bolesnym procesem, jeszcze musząc pokutować
16) Bo mój grzech jest b. krótkotrwałą przyjemnością dla wiecznej straty
17) Bo mój grzech może wpłynąć na innych, by też zgrzeszyli
18) Bo mój grzech może powstrzymać innych od poznania Chrystusa
19) Bo grzech tworzy światło krzyża, na którym Chrystus umarł, żeby zgładzić mój grzech
20) Bo to niemożliwe grzeszyć i chodzić z Duchem Świętym jednocześnie
21) Bo Boże wybory nie respektują modlitw tych, którzy pielęgnują swój grzech
22) Bo grzech kradnie moją reputację i okrada ze świadectwa
23) Ponieważ inni po raz kolejny poważniej niż ja doświadczyli zniszczenia przez „po prostu takie” grzechy (czyli, że ja sobie myślę, że to „taki sobie” grzech, ale inni ludzie są chodzącym dowodem, że „taki sobie” grzech potrafi zniszczyć)
24) Bo wszyscy mieszkańcy nieba i piekła mogą zaświadczyć o głupocie tego grzechu
25) Bo grzech i wina może uszkodzić zarówno umysł, jak i ciało
26) Bo grzechy zmieszane ze służbą czynią Boże rzeczy niesmacznymi
27) Bo cierpienie dla grzechu nie daje w zamian ani radości, ani nagrody. Za to cierpienie dla sprawiedliwości daje i jedno, i drugie.
28) Bo mój grzech jest cudzołóstwem wobec Słowa
29) Bo pomimo teraźniejszego przebaczenia, podczas Sądu Ostatecznego ponownie stanę przed realnością tego grzechu, który będzie miał wpływ na miarę mojej wiecznej nagrody
30) Bo nigdy naprawdę nie wiem z wyprzedzeniem jak sroga może być kara za mój grzech.
31) Bo mój grzech może być znakiem o straceniu formy (kondycji duchowej)
32) Bo grzeszyć to nie kochać Jezusa
33) Bo moja niechęć do odrzucania tego grzechu daje jej władzę nade mną teraz, większą niż chciałbym wierzyć.
34) Bo grzech chwali Boga tylko w Jego wyroku nad nim i Jego obróceniu go do dobrego użytku, na pewno nigdy dlatego, że ma wartość samą w sobie
35) Bo złożyłem Bogu przyrzeczenie, że On jest Panem mojego życia.