Kolejna dawka mądrości Syracydesa, podkreślone zostały owe konkrety (działania umożliwiające dobre wkroczenie w dorosłość), które z pierwotnego założenia miał przedstawiać blog :)

Nie da się usprawiedliwić niesłusznej złości,
wybuch gniewu staje się upadkiem.
Cierpliwy znosi próbę do czasu,
potem doznaje radości.
Do czasu powściąga on swój język.
Wargi wielu będą rozgłaszać jego roztropność.
W skarbcach mądrości – rozumne przysłowia,
pobożność wzbudza odrazę w grzeszniku.
Jeżeli pragniesz mądrości, zachowuj przykazania,
a Pan ci jej użyczy.
Mądrość i wychowanie to bojaźń Pana,
On ma upodobanie w wierności i łagodności.
Nie lekceważ bojaźni Pana,
nie podchodź do Niego nieszczerze.
Niech ludzie nie uważają cię za obłudnika,
czuwaj nad wargami.
Nie wywyższaj się, abyś nie upadł
i nie sprowadził na siebie hańby.

Synu mój, jeżeli podejmujesz się służyć Panu,
przygotuj się na doświadczenie,
przygotuj swe serce i bądź mężny,
zachowaj spokój w czasie przeciwności.
Przylgnij do Pana i się nie oddalaj,
abyś na końcu twych dni był wywyższony.
Przyjmij wszystko, co ci się przydarzy,
gdy cię upokarzają, bądź cierpliwy,
ponieważ złoto oczyszcza się w ogniu,
a ludzi wybranych – w piecu upokorzeń.
Zawierz Panu, a On cię podtrzyma,
wyprostuj swoje drogi i Jemu ufaj.
Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego miłosierdzia,
nie cofajcie się, abyście nie upadli.
Wy, którzy boicie się Pana, zawierzcie Jemu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Wy, którzy boicie się Pana, spodziewajcie się pomyślności,
radości wiecznej i zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia, a przekonacie się:
Czy ten, kto ufa Panu, doznał zawodu?
Czy ktoś, kto trwał w Jego bojaźni, zaznał opuszczenia?
Czy ktoś, kto Go wzywał, zaznał wzgardy?
Pan bowiem jest łaskawy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i ratuje w czasie utrapienia.
Biada lękliwym sercom i rękom znużonym,
grzesznikowi chodzącemu po dwóch drogach.
Biada sercu słabemu, ponieważ nie wierzy,
i z tego powodu nie znajdzie obrony.
Biada wam, którzy straciliście wytrwałość,
co uczynicie, gdy was Pan nawiedzi?
Ci, którzy boją się Pana, słów Jego nie lekceważą,
którzy Go kochają, zachowują Jego drogi.
Ci, którzy boją się Pana, starają się Mu podobać,
którzy Go kochają, wypełniają Jego Prawo.
Ci, którzy boją się Pana, przygotowują swoje serce w podkreśleniu: przygotowywuj
i przed Nim starają się być pokorni. w podkreśleniu: pokorny
Wpadnijmy w ręce Pana, a nie w ręce ludzi,
gdyż jaka jest Jego wielkość, takie też Jego miłosierdzie.

Syr 1,22-30; 2,1-18