Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Iz 9:1-6

Drodzy blogowicze!
Życzę Wam, by Jezus narodził się w Waszych sercach na nowo i przemieniał je wg zamysłu Ojca. By ten czas był wypełniony radością z tego, że Jezus Chrystus przyszedł, by nas zbawić i że już to zrobił, odkupił nasze grzechy. Ale też byśmy mieli pełną świadomość tego, że On już nie jest i nigdy nie będzie dzieckiem w żłobie, ani mężczyzną na krzyżu. Jest żywym Bogiem, który wkrótce zstąpi z Nieba i będzie władał wiecznie!!!

Oczywistym jest, iż w święta ogląda się świąteczne filmy :) Te, które polecam to:

1) Grinch: Świąt nie będzie – można odbierać metaforycznie, wtedy jego przesłanie wzrasta jeszcze bardziej.


Christmas is here
Everywhere
Christmas is here
If you care

If there is love in your heart and your mind
You will feel like Christmas all the time

I feel you christmas
I know I’ve found you
You never fade away
The joy of Christmas
Stays here inside us
Fills each and every heart with love

Where are you Christmas
Fills your heart with love

2) Christmas Shoes – piosenka opowiada fragment fabuły:

Dziś w mym Kościele na liturgii były śpiewane m.in. dwie kolędy – bardzo znane i “oklepane” – ale doszło do mnie dopiero teraz jak zarąbisty (b. fajny) i czadowy (wspaniały) jest ich tekst.

1) Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, <- w gimnazjum uczyłam się o oksymoronach na podstawie tych słów. Uczyłam się, że jest to po prostu niemożliwe, by moc truchlała, ogień krzepł, a blask ciemniał… tylko, że w obliczu Boga to jest możliwe!!! Co więcej, tak się dzieje! “A na to drży moje serce, zda się, że z piersi wyskoczy. Tego huku pilnie słuchajcie, grzmotu, co z ust Jego wychodzi. Pod całym niebem latać każe błyskawicy, po krańce ziemi jej światło. Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał Wszechmocny; nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, działając cuda niepojęte. Śniegowi mówi: Padaj na ziemię!, ulewie i deszczowi: Bądźcie mocne! Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał Jego dzieła. Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach. Burza przychodzi z komory, zima nadciąga z północy, mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody. Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki. Tu i tam ono krąży, idzie, by spełnić zlecenia. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi, jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane.”  – Hi 31,1-13
Wszelka MOC należy do Boga, więc On może sprawić wszystko co, owe oksymorony kolędy zakładają.
Ma granice nieskończony. <- Jezus – nieskończony Bóg, stając się człowiekiem przybrał ludzkie ograniczenie – zarówno przez narodziny, jak i przez śmierć.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje; Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. – Amen!

2) Triumfy Króla Niebieskiego – tutaj prawidłowe połączenie wszystkich elementów muzyki wraz z tekstem niesamowicie uwidacznia WIELKOŚĆ Bożego Zwycięstwa!!!!!!!

Wesołych Świąt i… smacznego! :))

.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.