Oczekiwac przyjemnosci jest tez przyjemnoscia.
Gotthold Ephraim Lessing

Reklamy
Zamieszczone w 2012