Oczekiwac przyjemnosci jest tez przyjemnoscia.
Gotthold Ephraim Lessing

Zamieszczone w 2012