Joshua camp

Joshua Camp 2012

PL

1 sierpnia, pierwsza sesja: „Oto Joshua Camp” (w tłum.: obóz Jozuego), oparcie na fragmencie Joz 1:9-11, to jest: Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc: Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się tu przez Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie.

Tak oto, jak ludzie Jozuego i myśmy mieli 3/4-dniowy trening (przygotowanie) zanim „zajęliśmy” Londyn. Oto moje notatki z nauczań.

1. To nie przypadek, że tu jesteś (że tam byłaś).

2. To, co dostaliśmy od Boga nie jest po to, żebyśmy zachowali to dla siebie, ale ażebyśmy to dali innym.

Jedna ze wspaniałych piosenek na uwielbieniach. Musimy iść!


Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy…

2 sierpnia, sesja „Powołanie do ewangelizacji” Pragniemy jeszcze raz potwierdzić, że zadanie ewangelizacji wszystkich ludzi pozostaje istotną misją Kościoła. Jest to zadanie i misja, którą Wszechstronne i głębokie zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie, czynią tym bardziej naglącą. Ewangelizacja, w rzeczywistości jest łaską i powołaniem właściwym Kościołowi; jego najgłębszą tożsamością. Kościół istnieje by ewangelizować. Papież Paweł VI, Exhortacja apostolska: Evangelii Nuntiandi

3. W każdym sercu jest dziura, którą może wypełnić tylko Bóg. (Bóg nas nie tylko kocha, on nas PRAGNIE).

„On nic nie zabiera, a daje wszystko” Papież Benedykt

Słowa piosenki mówią „Złam moje serce tym, co łamie Twoje” – więc musimy się modlić o to, żeby Bóg dał nam swoje serce do ewangelizacji.

Gdyby Jezus przyszedł w dzisiejszych czasach na Ziemię pewnie by przybył do Londynu, bo dużo ludzi jest tu teraz, dobra okazja do ewangelizacji. Więc Bóg wysłał nas, jako Jego reprezentację.

Następnie mieliśmy zadanie. Odpowiedzieć na pytania:
1) Dlaczego Bóg powołał Cię tutaj?
2) Jakiego wyzwania chciałbyś się podjąć podczas Joshua Camp?
3) Czego oczekujecie od Boga w czasie tych dni?

Jan Paweł II powiedział:
Potrzebujemy świętych bez welonów i sutann

potrzebujemy świętych, którzy noszą jeansy i tenisówki
potrzebujemy świętych, którzy chodzą do kina, słuchają muzyki i umawiają się z przyjaciółmi
potrzebujemy świętych, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu i nie skupiają się na sobie
potrzebujemy świętych, którzy mają codziennie czas na modlitwę i którzy wiedzą jak umawiać się na randki w czystości i niewinności, którzy uświęcają swą niewinność
potrzebujemy nowoczesnych świętych, Świętych XXI wieku z duchowością, która jest częścią naszego czasu
potrzebujemy świętych oddanych biednym i koniecznym zmianom społecznym
potrzebujemy świętych, którzy żyją w świecie i którzy są uświęceni w świecie, i którzy nie boją się żyć w świecie
potrzebujemy świętych, którzy piją Colę i jedzą hot-dogi, którzy chodzą w jeansach, którzy kapują internet i słuchają płyt CD
potrzebujemy świętych, którzy z pasją kochają Eucharystię i którzy nie wstydzą się pić napojów gazowanych czy jeść pizzę w weekendy ze znajomymi
potrzebujemy świętych, którzy lubią filmy, teatr, muzykę, taniec, sporty
potrzebujemy świętych, którzy są towarzyscy, otwarci, przyjaźni, weseli, i którzy są dobrymi kompanami
potrzebujemy świętych, którzy są w świecie i wiedzą jak smakować czyste i miłe rzeczy świata, ale które nie są przyziemne.

ENG

1st of August, the first session: „This is the Joshua Camp”, according to Joshua 1:9-11:Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So Joshua ordered the officers of the people: „Go through the camp and tell the people, ‚Get your supplies ready. Three days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own.'”

So like Joshua`s people we had had 3/4 days training (preparation) before we „have  taken” London. Here are my notes from teachin`:

1. It`s not an incident that You are here (You were there).

2. Everything what we have received from God is not for us to keep for ourselves but to give it to others.

One of the very amazing JC`s worship songs. We must go!


Freely we`ve received, now freely we will give…

2nd of August, session „Our call to evangelise”.
The church exists in order to evangelize Pope Paul VI in Evangelii Nuntiandi

3.  In every heart is a God-shaped hole. God does not only love us, he desires us.

„He takes nothing away, and he gives You everything” Pope Benedict

Lyrics of a song are „Break my heart for what breaks Yours” – so we have to pray that God will guve us His Heart to evangelize.

The Task. Answer the questions:
1) Why has God called You to be here?
2) What challenge do You want to pick up?
3) What do You expect from God during these days?

John Paul II:
We need saints without veil or cassock.
We need saints who wear jeans and sneakers.
We need saints who go to the movies, listen to music and hang out with friends.
We need saints who put God in first place, but who let go of their power.
We need saints who have time everyday to pray and who know how to date in purity and chastity, or who consecrate their chastity.
We need modern saints, Saints of the 21st century with a spirituality that is part of our time.
We need saints committed to the poor and the necessary social changes.
We need saints who live in the world and who are sanctified in the world, who are not afraid to live in the world.
We need saints who drink Coke and eat hot dogs, who wear jeans, who are Internet-savvy, who listen to CDs.
We need saints who passionately love the Eucharist and who are not ashamed to drink a soda or eat pizza on weekends with friends.
We need saints who like movies, the theater, music, dance, sports.
We need saints who are social, open, normal, friendly, happy and who are good companions.
We need saints who are in the world and know how to taste the pure and nice things of the world but who aren’t of the world.

God is: /Bóg jest: (ENG/PL)

-Good-dobry
-Kind-życzliwy
-Generous-hojny
-Creative-twórczy
-Honourable-czcigodny
-Comforter-pocieszycielem
-Gracious-łaskawy
-Saviour-zbawicielem
-Patient-cierpliwy
-Holy Spirit-Duchem Świętym
-Good Father-dobrym Ojcem
-Great Son-wspaniałym Synem
-Wise-mądry
-Present, He`s with us always-obecny, jest zawsze z nami
-Powerful-wszechmocny
-Almighty-wszechmogący
-Comitted 100% to us-całkowicie nam oddany
-Faithful (He always does what He says He’s gonna do)-wierny (zawsze robi to, co mówi że zrobi)
-Trustworthy-godny zaufania, pewny
-Holy-Święty
-Rightous-prawy
-Just (fair, equitable, impartial)-sprawiedliwy
-Sovereign-suwerenny
-Loving-kochający
-Peaceful-spokojny
-Joyful-radosny
-Humble-pokorny
-Gentle-łagodny
-Eternal-wieczny
-All knowing-wszystkowiedzący
-Redeemer-wybawcą
-Sanctifier-uświęcicielem (tym, który uświęca)
-Healer-uzdrowicielem
-Friend-przyjacielem

Part of James Parker’s teaching: „Gaining Courage From The Truth”, during the Joshua Camp 2012.
Z 6. nauczania na Joshua Camp 2012, wygłoszonego przez Jamesa Parkera: „Czerpanie odwagi z prawdy”

Ceremonia Otwarcia Igrzysk Olimpijskich, Londyn 2012

Wielkie odliczanie poprzedziło ogromną ceremonie… ale czy wspaniała i cudowna? W gazetach i telewizji pokazywano niesamowite przygotowania i nie mogłam się doczekać tego dnia. Zapowiadało się naprawdę bardzo dobrze. Wolontariusze Olimpijscy, pomagajacy sie dostac gdzie trzeba :)Zwłaszcza, ze Kanada postawiła wysoką poprzeczkę organizując poprzednią ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku. Orientując się w historii Kanady i Wielkiej Brytanii spodziewałam się o wiele ciekawszego przedstawienia pierwszej części – niż to było w Kanadzie. I owszem, ta część została przygotowana starannie i efektownie. Również szpital dziecięcy i ogólne postawienie dzieci w centrum było dobrym pomysłem.

Jednakze nie bylo tego na co czekalam – mianowicie czesc strikte artystyczna zostala bezczelnie obcieta – doprowadzilo mnie to do placzu i bezsennosci. Mlodziezowe zespoly graly piosenki, ktore symbolizuja mobilizowanie mlodego pokolenia Wielkiej Brytanii, zachecanie ich do pozytecznego zycia.

Ogolny temat tego otwarcia bylo zmobilizowanie mlodziezy do dzialania, dlatego tez znicz zapalala GRUPA mlodych. Czego zabraklo? M.in. baletu przygotowywanego przez 4 najlepsze teatry w Londynie razem, co sie nie zdarza „na co dzien”. A oprawe muzyczna w skali 0-10 oceniam na 4. W Vancouver byla Nelly Furtado spiewajac razem z Bryan-em Adams-em „Bang the drums” badz podobny tytul.. nie bylo to bardzo skomplikowane do zorganizowania, a bylo na odpowiednim, swiatowym – jak przystalo na olimpiade – poziomie. 16-letnia Nikki Yanofsky spiewala glowna, piekna piosenke olimpiady „I believe”, tutaj nie zauwazylam hymnu tej olimpiady, moze istnieje, moze jest marny – a moze dobry, ale nie raczyli go przedstawic?

I teraz NAJGORSZE, czyli powod – dlaczego zostal program obciety??

Bo londyński transport nie jeździ późno w nocy. Myślałam, że tak śmieszne rzeczy zdarzają się tylko w naszym kraju. Zdecydowanie wolę mieć dziurawe drogi kończące się nagle, niż żeby – najważniejsze wydarzenie świata w ciągu 2 lat, które kraj ma możliwość organizować raz na 50 lat – skracać, bo transport nie jeździ w nocy!! To się mówi transportowi – masz jeździć tej nocy, bo to zarąbiście ważna noc!!! Zarabia transport londyński średnio 10 mln. funtów (po opodatkowaniu) dziennie, więc i „nosa zadziera” adekwatnie do zarobków.

Ogólnie jest mniej ludzi niż się spodziewano, wiele hoteli jest pustych, a po ulicach nie chadza więcej ludzi niż podczas jubileuszu królowej.

Prosto z Londynu – Nessy Kabat.