Mówienie językami

Pismo Święte zawiera w sobie taki ogrom wskazówek i rad, że SZOK!

Współcześni miewają myśli „2.000/5.000 lat temu było inaczej, teraz są inne czasy, wtedy były inne problemy, Biblia nie zakłada tego, że teraz… ~bla bla bla~”. <- głupie myśli. Biblia zakłada wszelkie problemy zarówno świata sprzed 5.000, jak i za X lat (do przyjścia Chrystusa)! Tylko trzeba ją czytać, czytać i jeszcze raz dobrze czytać. A znajdzie się odpowiedź. Bo słowo Boże jest zawsze aktualne, zawsze jest „na czasie”.

Gdy zbierają się ludzie modlący się językami są uznawani za świrów. Ale Biblia ich broni.

Bracia! Nie bądźcie dziecinni! Owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali.

W Prawie jest napisane: Obcymi językami i wargami obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie posłuchają – mówi Pan. 

Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących; prorokowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących.

Jeśli więc zgromadzi się cały Kościół i wszyscy będą mówili językami, a przyjdą także jacyś ludzie niewtajemniczeni albo niewierzący, to czyż nie powiedzą, że jesteście szaleni?

Jeśli natomiast wszyscy będą prorokowali, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony o zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna: „Naprawdę pośród was jest Bóg”.

1Kor 14:20-25

Merry Xmas!!

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Iz 9:1-6

Drodzy blogowicze!
Życzę Wam, by Jezus narodził się w Waszych sercach na nowo i przemieniał je wg zamysłu Ojca. By ten czas był wypełniony radością z tego, że Jezus Chrystus przyszedł, by nas zbawić i że już to zrobił, odkupił nasze grzechy. Ale też byśmy mieli pełną świadomość tego, że On już nie jest i nigdy nie będzie dzieckiem w żłobie, ani mężczyzną na krzyżu. Jest żywym Bogiem, który wkrótce zstąpi z Nieba i będzie władał wiecznie!!!

Oczywistym jest, iż w święta ogląda się świąteczne filmy :) Te, które polecam to:

1) Grinch: Świąt nie będzie – można odbierać metaforycznie, wtedy jego przesłanie wzrasta jeszcze bardziej.


Christmas is here
Everywhere
Christmas is here
If you care

If there is love in your heart and your mind
You will feel like Christmas all the time

I feel you christmas
I know I’ve found you
You never fade away
The joy of Christmas
Stays here inside us
Fills each and every heart with love

Where are you Christmas
Fills your heart with love

2) Christmas Shoes – piosenka opowiada fragment fabuły:

Dziś w mym Kościele na liturgii były śpiewane m.in. dwie kolędy – bardzo znane i „oklepane” – ale doszło do mnie dopiero teraz jak zarąbisty (b. fajny) i czadowy (wspaniały) jest ich tekst.

1) Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, <- w gimnazjum uczyłam się o oksymoronach na podstawie tych słów. Uczyłam się, że jest to po prostu niemożliwe, by moc truchlała, ogień krzepł, a blask ciemniał… tylko, że w obliczu Boga to jest możliwe!!! Co więcej, tak się dzieje! „A na to drży moje serce, zda się, że z piersi wyskoczy. Tego huku pilnie słuchajcie, grzmotu, co z ust Jego wychodzi. Pod całym niebem latać każe błyskawicy, po krańce ziemi jej światło. Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał Wszechmocny; nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, działając cuda niepojęte. Śniegowi mówi: Padaj na ziemię!, ulewie i deszczowi: Bądźcie mocne! Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał Jego dzieła. Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach. Burza przychodzi z komory, zima nadciąga z północy, mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody. Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki. Tu i tam ono krąży, idzie, by spełnić zlecenia. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi, jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane.”  – Hi 31,1-13
Wszelka MOC należy do Boga, więc On może sprawić wszystko co, owe oksymorony kolędy zakładają.
Ma granice nieskończony. <- Jezus – nieskończony Bóg, stając się człowiekiem przybrał ludzkie ograniczenie – zarówno przez narodziny, jak i przez śmierć.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje; Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. – Amen!

2) Triumfy Króla Niebieskiego – tutaj prawidłowe połączenie wszystkich elementów muzyki wraz z tekstem niesamowicie uwidacznia WIELKOŚĆ Bożego Zwycięstwa!!!!!!!

Wesołych Świąt i… smacznego! :))

Mike Bickle – Jak rozpoznawać fałszywych nauczycieli i kulty: 7 cech

Siedem charakterystyk kultów

A. Jeśli grupa wykazuje jedną z tych cech, jest ona sektą/kultem lub wykazuje tendencje do niej/niego zbliżone.

B. #1  Sprzeciwianie się krytycznemu myśleniu kontra pozwalanie ludziom myśleć za siebie.
1. Sekty/kulty: Ich członkowie muszą zaakceptować w co wierzy sekta bez kwestionowania ich nauk. Nie chcą, by ich członkowie myśleli za siebie.
2. Biblia:  Musimy rozeznawać każde nauczania jakie słyszymy w świetle Pisma Świętego. Lojalność wobec posługi pociąga za sobą kwestionowanie tego w pokorze. Nie wierz nauczaniu, którego nie możesz zobaczyć na własne oczy w swej Biblii. Myśl za siebie i nie przyjmuj za szybko idei. Nie mów „Nasz lider mówi…”, zamiast tego mów „Biblia mówi…”
Wszystko badajcie! Trzymajcie się tego, co dobre (1 Tes 5,21)

[Berejczycy] Przyjęli naukę z całą gorliwością i szukali dla niej potwierdzenia w Pismach, które codziennie rozważali (Dz 17:11-12)
3. Chrześcijanie są napominani, żeby rozeznawać duchy albo „ducha nauczania”.
Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1J 4,1)

C. #2 Nieszanowanie więzów rodzinnych kontra utrzymywanie jako biblijnego priorytetu jedności rodzinnej.
1. Sekty/kulty: Dzieci są uczone, by być bardziej lojalne wobec liderów niż swoich rodziców. Kobiety są uczone, by być bardziej lojalnymi wobec liderów, niż ich mężów, a mężowie są uczeni, by akceptować to jako normalne zachowanie.
2. Lider sekty próbuje zająć miejsce ojców, matek lub pastora albo autorytetu (osoby będącej autorytetem). Członkowie zachowują się jak zależne dzieci dążące do wygrania pochwały liderów. Liderzy wykraczają poza ich autorytet dany przez Boga i manipulują członkami ich grupy.
3. Od członków jest wymagane odcięcie się od swych rodzin i przyjaciół, którzy nie należą do grupy. Wymaga się od nich zadawania się tylko z członkami grupy.
4. Biblia: Pierwszym dot. relacji priorytetem jest zobowiązanie wobec małżonka, dzieci i rodziców. Świętość i tożsamość rodziny jest dużo ważniejsza niż posługa, w którą się angażuje.

D. #3 Izolowanie członków i karanie ich za odejście kontra pomaganie im w pełnieniu Bożej woli.
1. Sekty/kulty: Izolują swoich ludzi i odrzucają każdego, kto odejdzie. Przekonują, że ludzie będą sądzeni przez Boga albo stracą najlepsze rzeczy od Boga, jeśli odejdą. Spotyka się: odrzucenie, unikanie i ostrzeżenia przed Sądem. Ludzie są uczeni, żeby podjąć długotrwałe zobowiązania wobec grupy i/lub prosić o pozwolenie dołączenia do innej wspólnoty.
2. Biblia: Lidera pierwszą troską powinno być dobro ludzi, których jest liderem. Zatem liderzy są po to, by pomóc ludziom w poszukiwaniu Bożej woli dla ich osobistego życia, niezależnie czy to znaczy dołączenie do innej posługi. Fundamentalną wartością jest, że Bóg posiada ludzi, a nie lider grupy, w której oni służą.

E. #4 Kładzenie nacisku na doktryny spoza Pisma Świętego kontra wierność Słowu Bożemu.
1. Sekty/kulty: Robią swym ludziom pranie mózgów i podkreślają szczególne objawienia ich „namaszczonego” lidera, który prezentuje siebie jako mającego unikalne doskonałe wejrzenie jak nikt inny. Twierdzą, że są jedyną drogą zbawienia, i że każda odmowa dołączenia do nich będzie zgubiona.
2. Biblia: Musimy kłaść nacisk na zwierzchnictwo i nieomylność Słowa Bożego jako ostateczny autorytet prawdy. Musimy podkreślać główne i oczywiste motywy Biblii: miłość Jezusa, kazanie na górze, styl życia, modlitwa, czytanie Słowa, zdobywanie zgubionych, uzdrawianie chorych, służenie innym etc.

F. #5 Żądanie niestosownej lojalności wobec liderów kontra prowadzenie ludzi do relacji z Jezusem.
1. Sekty/kulty: Domagają się lojalności i oddania liderom zamiast Jezusowi. Wierność jest definiowana raczej jako wspieranie lidera, niż bycie posłusznym Jezusowi. Ta lojalność jest osiągana przez zabranianie członkom poprawiania albo kwestionowania lidera. Jest to niebezpieczne, we wszelkiej posłudze, kiedy lider nie może być kwestionowany. Liderzy ze skłonnościami sekciarskimi nie są odpowiedzialni przed nikim, ani nie przyznają się dobrowolnie do swych win i błędów; zamiast tego ostrzegają członków, by nie korygowali liderów, i przez to „nie dotykali Bożego pomazańca”. Lider jest widziany jako będący ponad zarzutami i nie można mu zaprzeczać. Członkowie mają niewłaściwą lojalność i szacunek wobec lidera.
2. Biblia: Pierwszorzędna lojalność i koneksja jest wobec Jezusa. Służymy razem ze słabymi i złamanymi liderami, którzy nie mają wszystkich odpowiedzi i którzy mają potrzebę rozeznawania i korygowania przez innych.

G. #6 Przekraczanie biblijnych granic zachowania kontra czystość seksualna i osobista własność.
1. Sekty/kulty: Kładą nacisk na szczególne i wyjątkowe objawienia, które przyzwalają ich liderom na przekraczanie biblijnych barier na polu niemoralności i finansów. Zazwyczaj obstają przy posiadaniu pieniędzy i własności członków, którzy „dołączyli do wspólnoty”
2. Piotr nauczał, że fałszywych nauczycieli najłatwiej wykryć przez chciwość, pożądliwość i niemoralność. 3Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają… 14Oczy mając pełne kobiety cudzołożnej i niesyte grzechu… Mają serca zaprawione do chciwości… 18Mówiąc w sposób wyniosły i próżny, wciągają w uciechy cielesne i rozpustę tych, którzy nie unikają ludzi błądzących. (2P 2:3-18)
3. Promują nieetyczne sposoby zdobywania zarobionych pieniędzy (np. kłamanie o zbieraniu pieniędzy na organizacje charytatywne, które nie istnieją) z wyjątkiem liderów, którzy są powołani do bycia „duchowymi partnerami” dla korzyści ruchu.
4. Biblia: Seksualna czystość i prywatna własność finansów i majątku. W Dziejach Apostolskich rozdziale 4, uczniowie kładą swe pieniądze i majątek/własność u stóp apostołów jako jednorazową i dobrowolną ofiarę, nie jako trwałą ekonomiczną umowę.

H. #7 Separowanie od Kościoła (jako całości) kontra kultura szacunku w kierunku całego Kościoła.
1. Sekty/kulty: Krytykują i wykluczają większość Ciała Chrystusa i uważają się za będących jedynymi prawdziwie ocalonymi. Separują od szerokiego kościoła z elitarnym Duchem, wierząc że tylko oni mają szczególne powołanie i relacje z Bogiem. Mają spolaryzowaną mentalność o „my przeciwko nim”, co wywołuje ich oddzielanie się od innych w Kościele i ogólnie społeczeństwa. Wyśmiewają i kpią z wszystkich przekonań, które różnią się od ich. Nie szanują Ciała Chrystusa widząc wszystkie inne denominacje i posługi jako będące w błędzie.
2. Biblia: Kochamy Boga przez kochanie Kościoła jako całości, który jest mu b. drogi. Powinniśmy kultywować szacunek wśród nas, kładąc nacisk na błogosławienie innym posługom bez krytykowania, izolacji i elitarności.
3. Powinniśmy błogosławić rozwijające się cnoty (które jeszcze nie dojrzały) wszystkich posług, niezależnie od ich braków i bez potrzeby podkreślania różnic w posłudze (styl, standardy etc.). Wszyscy mamy braki w posłudze i potrzebujemy innych posług, aby osiągnąć pełnię Chrystusa w naszym mieście i Narodzie. Duch Święty zabrania nam mówić o brakach i różnicach.

Pismo mówi jasno o tym, że zdarza się potrzeba, w której powinien być wyrażony sprawiedliwy sąd w kwestii posług z destrukcyjnymi doktrynami i zachowaniem (Mt 18:15-16; 1Kor 5:1-11, 2Kor 11:12-15; 1Tes 5:14,21; 2Tes 3:6-14; Ap 2:2, 14-15, 20). Musimy jednak robić to w odpowiedni sposób i w odpowiednim duchu.

Tłumaczenie: KabaTeam

5) Cierpliwość i szczerość; cierpliwość i ufność w doświadczeniu

Kolejna dawka mądrości Syracydesa, podkreślone zostały owe konkrety (działania umożliwiające dobre wkroczenie w dorosłość), które z pierwotnego założenia miał przedstawiać blog :)

Nie da się usprawiedliwić niesłusznej złości,
wybuch gniewu staje się upadkiem.
Cierpliwy znosi próbę do czasu,
potem doznaje radości.
Do czasu powściąga on swój język.
Wargi wielu będą rozgłaszać jego roztropność.
W skarbcach mądrości – rozumne przysłowia,
pobożność wzbudza odrazę w grzeszniku.
Jeżeli pragniesz mądrości, zachowuj przykazania,
a Pan ci jej użyczy.
Mądrość i wychowanie to bojaźń Pana,
On ma upodobanie w wierności i łagodności.
Nie lekceważ bojaźni Pana,
nie podchodź do Niego nieszczerze.
Niech ludzie nie uważają cię za obłudnika,
czuwaj nad wargami.
Nie wywyższaj się, abyś nie upadł
i nie sprowadził na siebie hańby.

Synu mój, jeżeli podejmujesz się służyć Panu,
przygotuj się na doświadczenie,
przygotuj swe serce i bądź mężny,
zachowaj spokój w czasie przeciwności.
Przylgnij do Pana i się nie oddalaj,
abyś na końcu twych dni był wywyższony.
Przyjmij wszystko, co ci się przydarzy,
gdy cię upokarzają, bądź cierpliwy,
ponieważ złoto oczyszcza się w ogniu,
a ludzi wybranych – w piecu upokorzeń.
Zawierz Panu, a On cię podtrzyma,
wyprostuj swoje drogi i Jemu ufaj.
Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego miłosierdzia,
nie cofajcie się, abyście nie upadli.
Wy, którzy boicie się Pana, zawierzcie Jemu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Wy, którzy boicie się Pana, spodziewajcie się pomyślności,
radości wiecznej i zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia, a przekonacie się:
Czy ten, kto ufa Panu, doznał zawodu?
Czy ktoś, kto trwał w Jego bojaźni, zaznał opuszczenia?
Czy ktoś, kto Go wzywał, zaznał wzgardy?
Pan bowiem jest łaskawy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i ratuje w czasie utrapienia.
Biada lękliwym sercom i rękom znużonym,
grzesznikowi chodzącemu po dwóch drogach.
Biada sercu słabemu, ponieważ nie wierzy,
i z tego powodu nie znajdzie obrony.
Biada wam, którzy straciliście wytrwałość,
co uczynicie, gdy was Pan nawiedzi?
Ci, którzy boją się Pana, słów Jego nie lekceważą,
którzy Go kochają, zachowują Jego drogi.
Ci, którzy boją się Pana, starają się Mu podobać,
którzy Go kochają, wypełniają Jego Prawo.
Ci, którzy boją się Pana, przygotowują swoje serce w podkreśleniu: przygotowywuj
i przed Nim starają się być pokorni. w podkreśleniu: pokorny
Wpadnijmy w ręce Pana, a nie w ręce ludzi,
gdyż jaka jest Jego wielkość, takie też Jego miłosierdzie.

Syr 1,22-30; 2,1-18